Bra länkar


För mer information om solceller se länkarna nedan:

– Om statligt stöd till solceller
– Information om elcertifikat
– Bengts solelsblogg
– Solelprogrammet