Hur mycket sparar man på solelen man själv förbrukar?


För den solel man själv förbrukar i hushållet sparar man följande:

Spotpris: 30 öre
Nätöverföringsavgift: 20-40 öre
Energiskatt:   29,4 öre
Elcertifikat/administration/bra miljöval: 5 öre
Moms: 21-26 öre
Elcertifikat (intäkt från försäljning): 20 öre
Summa: 1,25-1,5 kr/kwh