Investeringsstöd


2009 infördes ett statligt stöd för installation av nätanslutna solcellsanläggningar, vilket kan sökas av privatpersoner, företag, organisationer, kommuner med flera. 2015 beslutade regeringen att kraftigt öka anslagen till att totalt omfatta 1,4 miljarder från 2016-2019. 225 Msek för 2016 och därefter 390 Msek/år fram till 2019. Stödnivån är idag maximalt 30 % av totalkostnaden för företag och 20 % för privatpersoner. Följ länken nedan till Energimyndigheten där du finner mer information om hur du söker investeringsstödet.

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/