Varför solceller


Varför ska man installera solceller?

 • Minska din kostnad för el
 • Även om du lånar till hela investeringen är solel billigare än elen från elnätet
 • Lås in låga elpriser i upp till 40 år
 • Minska ditt beroende av elnätet
 • Skydda dig från stigande elpriser
 • Öka värdet på din fastighet
 • Solel minskar utsläppen av koldioxid – som är en stor faktor i klimatförändringen
 • Lägre koldioxidutsläpp förbättrar luftkvaliteten vilket är bra för allas hälsa
 • Att producera sin egen solel är ett av de mest meningsfulla sätt som en person kan bidra till bättre miljö
 • Solcellstekniken är väl beprövad och kräver minimalt med underhåll
 • Du har ett val – använd det smart