Blog


11 kW solceller på förskola i Nora

11 kW solceller monterade på nybyggd förskola i Nora.

Barnen följer byggprocessen. Det känns extra roligt att de får solceller på taket som producerar grön solel.

http://www.na.se/orebro-lan/nora/barnen-foljer-forskolebygget

 

11 kW solceller på förskola i Nora