Blog


12 kW solceller i Jönköping

12 kW solceller monterade i Jönköping. Polykristallina paneler fördelade på två olika tak. Solaredge växelriktare tillsammans med optimerare ger övervakning ovh optimerad produktion på panelnivå.

Beräknad årsproduktion på drygt 10 000 kWh i västläge. Avkastning kring 9 % på satsat kapital.

12 kW solceller i Jönköping