Blog


14 kW solceller i Gislaved

14 kW solceller monterade i Gislaved. Helsvarta monopaneler i söder- och östläge. Solaredge växelriktare och optimerare på varje panel optimerar produktionen på varje panel trots partiell skuggning från tak och omkringliggande träd.

Anläggningen kommer att producera drygt 12 000 kWh/år. Den årliga besparingen med solel blir ungefär 17 000 kr/år med dagens elpriser och försäljning av elcertifikat. Solcellsanläggningen ger en avkastning på ungefär 9 %. Det är smart och lönsamt att göra gott för miljön.

14 kW solceller i Gislaved