Blog


1,4 miljarder till nya solcellsbidrag

Regeringen satsar totalt 1,4 miljarder i nytt solcellsbidrag fram till 2019. Förslaget innebär även att de som sökt bidraget under 2015 kommer få stödet.

1,4 miljarder till nya solcellsbidrag

Bengt skriver utförligt om förslaget på sin blogg:

http://bengtsvillablogg.info/2015/09/17/regeringen-bade-satsar-pa-och-bromsar-solel-i-budgetproposition/#comments