Blog


6 kW solceller i Skövde

6 kW solceller monterade i Skövde. Polykristallina paneler fördelade på två sidor om takkupa. Solaredge växelriktare tillsammans med optimerare ger övervakning och optimerad produktion på panelnivå.

6 kW solceller i Skövde