Blog


7 kW solceller i Jönköping

7 kW solceller monterade på en villa i Jönköping. Runt tak där merparten av panelerna placerades i söder och några mot norr. Polykristallina paneler tillsammans med Solaredge växelriktare och optimerare ger övervakning och optimerad produktion på panelnivå.

7 kW solceller i Jönköping