Blog


7 kW solceller i Nyköping

7 kW solceller installerade utanför Nyköping. Polykristallina paneler tillsammans med växelriktare och optimerare från Solaredge.

7 kW solceller i Nyköping