Blog


7 kW solceller i Trollhättan

7 kW solceller installerade i Trollhättan. Helsvarta monopaneler tillsammans med växelriktare och optimerare från Solaredge.

Anläggningen kommer att producera över 6000 kWh/år. En avkastning på över 8% från solen! Om investeringen låneinvesteras till 100% sänker hushållet sina elkostnader med ca 30% från redan första året!

7 kW solceller i Trollhättan