Blog


9 kW solceller i Stenungsund

9 kW solceller installerade i Stenungsund. Polykristallina paneler tillsammans med växelriktare och optimerare från Solaredge.

Anläggningen kommer att producera över 9 000 kWh/år och på årsbasis täcka nästan 100% av fastighetens totala förbrukning. En avkastning på över 9% från solen!

9 kW solceller i Stenungsund