Blog


El från solceller billigare än el från elnätet

Redan idag är det billigare att producera sin egen el med solceller än att köpa den via elnätet. Dessutom är det enklare än många tror. Vi tar hand om hela processen från systemdesign till nyckelfärdig anläggning.

Även om du lånar till hela investeringen sänker du din elkostnad från dag 1. Nedanstående exempel visar hur mycket du kan spara med solel:

Installation av solcellsanläggning på 11 kw

– Årlig elproduktion: 10 500 kwh/år

– Ersättning för solel: 116 öre (se Hur mycket sparar man på solelen man själv förbrukar och Hur mycket tjänar man på solelen som man säljer för bakgrundsberäkning).

– Elcertifikat: 20 öre/kwh

– Räntekostnad 4%

– Amortering 20 år

– Kostnad nyckelfärdig solcellsanläggning 140 000 kr (efter beviljat solcellsstöd, 20%)

Med antagandena ovan får vi följande graf som alltså visar att solcellsanläggningen sänker kundens elkostnad med 43%. Utan att en enda krona investeras. I kronor räknat sänks elkostnaden från 12 000 kr till 7 000 kr. En besparing på 5 000 kr/år.

El från solceller billigare än el från elnätet