Blog


Hur mycket sparar man på solelen man själv förbrukar

Hur mycket sparar man på solelen man själv förbrukar?

Många som ska investera i solceller undrar hur mycket man sparar på att montera solceller på taket. När solelen produceras av solcellerna går elen till den förbrukning som fastigheten har. Överskottet matas ut på elnätet. Själva elpriset är enbart en liten del av den totala besparingen.

Hur mycket sparar man på solelen man själv förbrukar?

För den solel man själv förbrukar sparar man följande:

Spotpris: 30 öre

Nätöverföringsavgift: 20-40 öre

Energiskatt: 29,4 öre

Elcertifikat/administration/bra miljöval: 5 öre

Moms: 21-26 öre

Elcertifikat (intäkt från försäljning): 20 öre

Summa besparing: 125-150 öre/kwh