Blog


Investeringsstöd till förnybar energi

Vi vill tipsa om att det finns ett stöd att söka via Jordbruksverket för investeringar i förnybar energi. Det kan ge 40% i bidrag på totalkostnaden. Se länken nedan för mer information:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstodlandsbygd/investeringar/fornybarenergi.4.6ae223614dda2c3dbc44f7d.html

Det ger ännu bättre ekonomi för solcellsanläggningen.

Investeringsstöd till förnybar energi