Blog


Solcellsanläggning 5 kw installerad i Katrineholm

Solcellsanläggning 5 kw installerad i Katrineholm. Poly-paneler på 260W samt Solaredge växelriktare med optimerare på varje panel.

Solcellsanläggning 5 kw installerad i Katrineholm