I Sverige har vi cirka 1800 soltimmar per år enligt SMHI och en instrålad energimängd på ungefär 1 000 kWh per år på varje kvadratmeter (varierar något beroende på var I landet du bor). Vi får faktiskt lika mycket solenergi per kvadratmeter som norra Tyskland varje år.

Potentialen för solel är väldigt stor. Det finns över 100 kvadratkilometer södervända tak i Sverige. Om vi monterar solceller på hälften av den ytan så produceras årligen dubbelt så mycket el som vi förbrukar idag.

Översiktligt går det till enligt följande:

  • Ljuset träffar panelerna och det bildas likström
  • Elen leds vidare till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström, klar för att användas i huset via elcentralen.
  • Solelen går i första hand till den el som du förbrukar i hushållet. När det produceras ett underskott av solelen får du köpa den el som krävs precis som vanligt. När du producerar ett överskott så säljer du överskottselen. Läs mer om vad du sparar på elen du själv förbrukar och tjänar på överskottet du säljer här.

En solcell är uppbyggd av en tunn skiva halvledarmaterial, vanligast är kisel. När solens strålar träffar solcellen skapas en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida och solen kan därmed generera likström. Solcellerna seriekopplas i solcellsmodulen för att öka spänningen.

Vill du veta mer? Eller få en gratis offert?

Kontakta oss