SolarEdgeMed SolarEdges växelomriktare och optimerare erhålls maximal elproduktion genom MPPT (maximerad produktion i varje ögonblick) på panelnivå vilket innebär att upp till 25 % mer el produceras. Genom friheten att placera panelerna hur som helst utnyttjas takytan optimalt. Övervakning och felsökning är möjlig ner på panelnivå samt fördelen med automatisk DC avstängning för installatörer, underhållspersonal och brandmän genom unika SafeDC mekanismen erhålls.

Upp till 25 % mer energi

Mer el produceras vilket medför kortare Pay-off tid.

Inga onödiga förluster på grund av:

 • Variation mellan panelernas nominella effekt
 • Ingen partiell skuggning
 • Variation av nedsmutsning mellan panelerna
 • Att panelerna åldras olika snabbt

Fri design:

Minimal projektering med maximerad panelyta

 • Panelerna kan placeras i olika riktningar/vinkel och ändå tillhöra samma panelsträng
 • Olika typer av paneler och modeller i samma sträng
 • Panelsträngar av olika längder kan anslutas till samma växelriktare

Effektiv övervakning:

 • Full access till solkraftanläggningens prestanda och felsökning på distans
 • Övervakning i realtid på panelnivå
 • Presentation av panelmatris
 • Larmhantering vid service och support
 • Enkel åtkomst via webbläsare hos dator eller smartphone

Säkerhet vid installation, underhåll, brandförsvar och andra nödsituationer

 • Installation: endast 1 V per panel till dess växelomriktare och AC spänning är påslagna
 • Underhåll: DC spänningen slås automatiskt ifrån när växelomriktaren stängs av
 • Akut: DC spänningen slås automatiskt ifrån vid nätbortfall
 • eller som en reaktion mot hög temperatur
 • Brandsäkerhet: Automatisk ljusbågsdetektering

Växelriktare från SolarEdge har 12 års produktgaranti och kan förlängas till 25 år. Optimerarna har 25 års garanti.

Vill du veta mer? Eller få en gratis offert?

Kontakta oss