Jämförelse elkostnad 30 år – Företag
Många företag har stora takytor som lämpar sig väldigt bra för solceller. En investering i solceller ger en lägre kostnad än från elnätet. Även om ni lånar till hela investeringen sänker företaget elkostnaden från dag 1. Nedanstående exempel visar hur mycket ni kan spara med solel:

Installation av solcellsanläggning på 44 kw

– Årlig elproduktion: 42 000 kwh/år
– Ersättning för solel: 90 öre (se https://www.solinnovation.se/hur-mycket-sparar-man-pa-solelen-man-sjalv-forbrukar/ och https://www.solinnovation.se/hur-mycket-tjanar-man-pa-solelen-som-man-saljer/ för bakgrundsberäkning).
– Elcertifikat: 20 öre/kwh
– Räntekostnad 4%
– Amortering 20 år
– Kostnad nyckelfärdig solcellsanläggning 328 000 kr (efter beviljat solcellsstöd, 30%)

Med antagandena ovan får vi följande graf som alltså visar att solcellsanläggningen sänker er elkostnad med 58 % redan första året.

På 30 år blir det en stor skillnad i elkostnad som visas i grafen nedan. Total besparing efter investeringskostnaden blir nästan 1,5 miljoner.

Vill du veta mer? Eller få en gratis offert?

Kontakta oss