Blog


Så mycket betalar elbolagen för din solel

Bengt skriver bra om hur mycket elbolagen betalar för din överskottsel.

http://bengtsvillablogg.info/2015/04/23/sa-mycket-betalar-elbolagen-for-din-overskottsel-april-2015/

Tack Johan Lindahl för underlaget:

https://twitter.com/s_johan_lindahl