Blog


Sant eller falskt om solel?

Solel är dyrt och krångligt!

  • Falskt

El producerad från solceller är redan idag billigare än elen som du köper från elnätet. Även om du lånar till 100 % av investeringen sänker du kostnaden med upp till 20 % från dag 1*. Vi tar dessutom hand om allt pappersarbete och kontakter med elnätsföretaget. TconSolar gör solel enkelt!

*Räknat med en ränta på 4 % och amortering på 20 år.

Det finns inte tillräckligt med solljus där jag bor så det är inte värt att köpa solceller till mitt hus.

  • Falskt

I Sverige har vi cirka 1800 soltimmar per år enligt SMHI. Detta ger en instrålad energimängd kring 1000 kWh/år på varje kvadratmeter från Gävle till Ystad. Vi får faktiskt lika mycket solenergi per kvadratmeter som norra Tyskland varje år!

Det blir svårt för mig att sälja huset om jag installerat solceller på mitt tak.

  • Falskt

Det kan till och med bli lättare! Ditt solcellsystem ökar värdet på ditt hus och gör det mer attraktivt för köpare tack vare en lägre energikostnad.

Solel gör en stor skillnad för miljön.

  • Sant

Att installera solceller på taket är en av de mest värdefulla saker du kan göra för att rädda miljön. Det tar ungefär 1,5 år innan solcellerna har producerat den energi som åtgår för tillverkning av panelerna (från gruva till ditt tak). Därefter produceras ett energiöverskott i ungefär 40 år.

Solel fungerar inte i Sverige, det finns ingen potential

  • Falskt

Det finns över 100 kvadratkilometer södervända tak i Sverige (10×10 mil) med potential att producera ren el utan att slita på naturens tillgångar. Om vi monterar solceller på hälften av den ytan så produceras årligen dubbelt så mycket el som vi förbrukar idag.