Blog


Solcellsanläggning 9 kw installerad Lagan

Solcellsanläggning 9,45 kw installerad i Lagan. Växelriktaren är på 17 kw och tillsammans med optimerare från Solaredge gör det att solcellsanläggningen är utbyggbar till 22 kw med befintlig växelriktare.

Solcellsanläggning 9 kw installerad Lagan