Blog


Solelens dag i Örebro!

Solelens dag i Örebro!

Lördagen den 2 maj anordnar Tobias och Therese Stenberg solelens dag i Ekeby-Almby, Örebro. Ni är välkomna att lära er mer om hur enkelt och smart det är att producera sin egen el.

Redan idag är det billigare att producera sin egen solel än att köpa elen från elnätet, även om man lånar till hela investeringen.

Vi har installerat solceller för att minska vår elkostnad och nu vill vi sprida budskapet i Ekeby-Almby. Ni får möjlighet att titta närmare på en solcellsanläggning och se hur det fungerar.

Tid och plats: Forellvägen 3, lördagen den 2 maj kl. 13-17

Varmt välkomna önskar familjen Stenberg