Varför ska man installera solceller?

 • Minska din kostnad för el
 • Även om du lånar till hela investeringen är solel billigare än elen från elnätet
 • Lås in låga elpriser i upp till 40 år
 • Minska ditt beroende av elnätet
 • Skydda dig från stigande elpriser
 • Öka värdet på din fastighet
 • Solel minskar utsläppen av koldioxid – som är en stor faktor i klimatförändringen
 • Lägre koldioxidutsläpp förbättrar luftkvaliteten vilket är bra för allas hälsa
 • Att producera sin egen solel är ett av de mest meningsfulla sätt som en person kan bidra till bättre miljö
 • Solcellstekniken är väl beprövad och kräver minimalt med underhåll
 • Du har ett val – använd det smart

Hur mycket sparar och tjänar jag?

För den solel man själv förbrukar i hushållet sparar man följande:

Spotpris: 30 öre
Nätöverföringsavgift: 20-40 öre
Energiskatt:   33 öre/kwh
Elcertifikat/administration/bra miljöval: 5 öre
Moms: 21-26 öre Elcertifikat (intäkt från försäljning): 20 öre
Summa: 1,25-1,5 kr/kwh

För den överskottsel man säljer tjänar man följande:

Spotpris: 30 öre
Extra betalning (beror på elhandelsföretag): 0 – 40 öre
Skatteåterbäring: 60 öre
Elcertifikat (intäkt från försäljning): 20 öre
Nätnytta: 5 öre
Summa: 1,15-1,55 kr/kwh

Vill du veta mer? Eller få en gratis offert?

Kontakta oss