Vi hjälper dig genom hela processen från projektering till färdig anläggning.

Vårt mål är att göra det enkelt och smidigt för dig som kund att installera en solcellsanläggning. Vi börjar med en konsultation eller besök på plats hos dig som kund.

Utifrån era förutsättningar och önskemål gör vi sedan en projektering och tar fram ett skräddarsytt förslag till er. När vi kommit överens om ett passande förslag lägger ni en beställning och vi planerar in er installation. Vi hjälper till med det administrativa arbetet som krävs inför installationen. För- och färdiganmälan till nätägare, eventuell bygglovsansökan, ansökan om solcellsstöd och elcertifikat. Installationen utförs sedan av våra egna anställda certifierade montörer och elektriker. Efter att anläggningen är inkopplad kommer nätägaren och byter er mätare och därefter kan ni ta anläggningen i drift och producera egen grön el.


Konsultation/hembesök


Systemdesign och offert


Beställning


Montering och elinstallation


Mätarbyte


Driftsättning