Vår sofistikerade stödtjänst via Checkwatt erbjuder dig möjligheten att bidra till stabiliseringen av det svenska elnätet och tjäna pengar för din insats.

Lägg in dina uppgifter under fliken kostnadsfri offert så hör vi av oss.

Hjälp till att balansera elnätet - och tjäna pengar
Solinnovation erbjuder nu stödtjänster för batterilager via vårt samarbete med Checkwatt.

Oavsett om du är en privatperson eller ett företag, ger vi dig möjligheten att börja tjäna pengar på ditt energilager.

Med Checkwatts användarvänliga gränssnitt kan du enkelt spåra din avkastning och energianvändning i realtid.


Behöver du stödtjänster?

Se gärna detta förklarande filmklipp

CHECKWATTS VIRTUELLA KRAFTVERK
LEVERERAR GRÖN SYSTEMNYTTA I ELNÄTEN


Genom att ansluta batterilager till CheckWatts virtuella kraftverk Currently så bidrar det till stabilitet för hela nordens elnät. Stabilare elnät möjliggör installation av mer förnybar energi, bättre resurseffektivitet och lägre elnätskostnader överlag. Som tack och incitament får du som resursägare ekonomisk ersättning. Smart styrning optimerar användningen av ert batteri och ser till att gröna investeringar lönar sig.
Stödtjänster

I dagsläget så får man störst ersättning för nyttjandet av ett batterilager genom att erbjuda effekten till Svenska Kraftnät på stödtjänst marknaden. CheckWatt utför då frekvensreglering och hjälper elsystemet att hålla en stabil frekvens i utbyte mot ersättning. Denna potentiella inkomst möjliggörs genom deltagandet i Currently. 

Lokala flexmarknader

Är man ansluten till Currently så får man också möjligheten att stötta sitt eInät på en lokal nivå. 

Kapa effekttoppar

För dig som betalar effektavgifter så kan man med hjälp utav ett batteri se till att kapa de högsta effekttopparna och då sänka sina nätavgifter. 

Energiprisarbitrage

CheckWatt håller också ett stadigt Oga på spotpriserna. Vi både planerar och implementerar laddnings scheman var dag för batteriet efter elpriset dagliga svängningar.

VARFÖR INVESTERA I ETT BATTERILAGER?


Batteriägaren

Nytta tillkommer då CheckWatt ständigt analysera marknaden och se till att utnyttja batteriet till vad som ger högst avkastning åt batteriägaren genom de många tjänster som Currently har att erbjuda.. 

Elmarknadsaktören

Genom att erbjuda systemtjänster åt elnätsoperatörer, elhandlare samt balansansvariga som ger mer tillgänglighet till både abonnentens elkonsumtion och produktion, öppnas nya möjligheter både för dig som batteriägare, men också för elmarknadsaktören.

Samhället

Då samhällets kan utnyttja de befintliga elnätet på ett mer effektivt sätt möjliggörs att en större andel förnybar elproduktion kan etableras och bidrar till både ett stabilt elnät och ett hållbart samhälle tack vare grön energi.

Lås upp din anläggnings fulla potential

CheckWatt tar över styrningen av energisystemet för att se till att det nyttjas på bästa möjliga sätt och att batteriägaren får så hög ersättning för sin investering som möjligt. Genom Currently kommer man åt tjänster som man som privatperson annars inte kunde nyttja och med hjälp utav den smarta styrningen så planeras och effektiviseras allt utan att man som ägare behöver lyfta ett finger. 

Ekonomisk Analys

Baserat på:

  • Genomsnittspriser för år 2020 -2023.
  • 10 kW Batterieffekt. 

Beräknad ersättning

  • 35 000 kr/år*

*Detta värde är bruttoutbetalning till batteriägare. Beräkningen tar i åtanke imperfekt budgivning och marknadssvängningar men skall endast ses som ett estimat på vad för ersättning som kan fås ut. Det följer rörliga priser som kan gå upp, men också ned.