Många företag och lantbruk har stora takytor som lämpar sig väldigt bra för solceller. En investering i solceller ger en lägre elkostnad samtidigt som det är en insats för miljön.
Investeringskostnaden har sjunkit snabbt de senaste åren och tillsammans med stora takytor gör det att avkastningen brukar hamna kring 8-12%.

Vi tar hand om hela processen från systemdesign till nyckelfärdig anläggning. Läs mer här hur det går till eller kontakta oss nedan för en första konsultation.

Kontakta oss för offert