Många företag och lantbruk har stora takytor som lämpar sig väldigt bra för solceller. En investering i solceller ger en lägre elkostnad samtidigt som det är en insats för miljön. Även företag och lanbruk kan få 20% i solcellsstöd. Investeringskostnaden har sjunkit snabbt de senaste åren och tillsammans med stora takytor gör det att avkasningen brukar hamna kring 8-12%.

Vi tar hand om hela processen från systemdesign till nyckelfärdig anläggning. Läs mer här hur det går till eller kontakta oss nedan för en första konsultation.

Kontakta oss för offert