Blog


Solcellsanläggning 5 kw Örebro

Solcellsanläggning 5 kw Örebro. Solcellsanläggningen består av 21 st solcellsmoduler från EC Solar på 260 W/st. Det ger en total märkeffekt om 5,46 kW och en total yta om 34 m2. Det är en monokristallin panel bestående av 60 celler. Panelerna är helt svarta för att få ett snyggt estetiskt utseende och verkningsgraden är 15,5 %.

Solcellsanläggning 5 kw Örebro

Modulerna är ihopkopplade i en sträng till växelriktaren SE5k från SolarEdge. Varje solpanel har en egen optimerare för att varje panel hela tiden ska producera maximalt med el och kunna övervakas. Växelriktaren omvandlar panelernas likström till växelström som kan användas i huset. Växelriktaren är placerad vid husets elcentral. Här sitter även elcertifikatsmätaren som gör att vi kan få elcertifikat för all el som vi producerar.

Panelerna är monterade på taket med en luftspalt på ungefär 8 cm. Luftspalten behövs för att kyla modulerna på ett bra sätt samt hindra snö från att trycka ned panelerna så att de knäcker tegelpannorna. Hög temperatur ger en sämre verkningsgrad för panelerna.

Installationen medger enkel åtkomst via webbläsare eller smartphone. Här kan man avläsa produktionsdata på respektive panel i realtid.